Vítáme       Vás         

ahoj

 

Mateřská škola DUHA se skládá ze dvou tříd běžného typu

a dvou tříd speciálních.

Ve speciálních třídách jsou zařazeny děti s narušenou komunikací, poruchami autistického spektra, nerovnoměrným vývojem, vývojovými vadami, mentálním postižením, sluchovým postižením, hyperaktivitou apod.

Děti ze všech tříd se běžně setkávají, a tím dochází k integrování dětí ze speciálních tříd do kruhu dětí z běžných tříd. Je to nejlepší cesta k tomu, aby se děti naučily poznávat a vnímat kolem sebe i to odlišné a považovat to za "normální", být tolerantní a ohleduplné.

Pro děti ze všech tříd je zajištěn bohatý celoroční program v areálu MŠ i mimo něj.

.