Plánované kulturní akce:

26. 9. v 9:30 "O námořníkovi Čepičkovi" - divadlo Basta Fidli v MŠ

10. 10. v 9:30 "Hrnečku, vař" - divadlo v MŠ

20. 10. v 9:00 "Čert a Káča" - divadlo Dokola v MŠ

7. 11. v 9:00 "Princ a Švadlenka" - divadlo J. Hruškové v MŠ

21. 11. v 9:00 "Toulavá kytara - představení v MŠ

5. 12. dopoledne "Mikulášská nadílka" v MŠ

7. 12. dopoledne Fotografování

16. 1. v 9:30 "Slůně Babů a spravedlivé dělení" - divadlo Pod čepicí v MŠ

23. 1. v 9:00 a v 10:00 (dvě skupiny) "Vzpoura úrazům" - preventivní program VZP v MŠ

5. 2. v 9:00 "Bedýnka pohádek - Vietnam" - workshop pro předškoláky

19. 2. v 9:00 "Bedýnka pohádek - Sýrie" - workshop pro předškoláky

23. 2. dopoledne "Karneval"

28. 2. v 10.00 - Den otevřených dveří v ZŠ Werichova - předškoláci

14. 3. v 9:30 "Tři pohádky" - divadlo Glanc v MŠ

20. 3. dopoledne - preventivní program Městské policie

27. 3. dopoledne "Velikonoční hra"

3. 4. dopoledne - fotografování

4. 4. v 9:00 "O chechtavých strašidlech" - divadlo v MŠ

17. 4. v 9:00 "Princezna Zpěvanka" - divadlo v MŠ

26. 4. odpoledne "Čarodějnice" - společná akce MŠ LAUDOVA

14. - 18. 5. Škola v přírodě

22. 5. dopoledne "Dřevíčkova dílna"

23. 5. od 15 do 16:30 "Dílny nebo besídky k Svátku maminek"

5. 6. dopoledne "Podmořský svět" - sférické kino v MŠ

 

 

Průběžně budou zařazovány další akce, které včas zveřejníme v záložce aktuálně.