Děkujeme za finanční a materiální podporu těmto sponzorům:

JUDr. Jakub Blažek

rodina Pomajbova

rodina Rusňákova

rodina Jamrichova

rodina Bleierova

fa Eso-market

fa Kajaba

všem rodičům, kteří přispívají výtvarným materiálem a kosmetickými potřebami pro děti

spolek Laudovka